KLAUZULA INFORMACYJNA

Wypełniając obowiązek prawny uregulowany zapisami art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) Dz. U. UE . L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r, dalej jako „RODO”, informujemy, że:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.5 ust.2 RODO),
3. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
4. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
5. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
6. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
7. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
8. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
9. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu,
10. po zamknięciu okienka klauzula informacyjna znajduje się w górnej części strony.
zapoznałem/zapoznałam się

Zarządzenia

ROK 2018

Zarządzenie Nr 46/2018 Dyrektora Przedszkola Nr 8 „Zielony Zakątek” w Skierniewicach z dnia 30.10.2018r. w sprawie powołania zespołu do opracowania IPET w Przedszkolu Nr 8 "Zielony Zakątek" w Skierniewicach

Zarządzenie Nr 45/2018 Dyrektora Przedszkola Nr 8 „Zielony Zakątek” w Skierniewicach z dnia 11.10.2018r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu przyznawania dodatku motywacyjnego dla nauczycieli w Przedszkolu Nr 8 "Zielony Zakątek" w Skierniewicach

Zarządzenie Nr 44/2018 Dyrektora Przedszkola Nr 8 „Zielony Zakątek” w Skierniewicach z dnia 13.09.2018r. w sprawie terminów płatności za świadczenia płatne w Przedszkolu Nr 8 "Zielony Zakątek" w Skierniewicach

Zarządzenie Nr 43/2018 Dyrektora Przedszkola Nr 8 „Zielony Zakątek” w Skierniewicach z dnia 13.09.2018r. w sprawie powołania zespołu do opracowania IPET w Przedszkolu Nr 8 "Zielony Zakątek" w Skierniewicach

Zarządzenie Nr 42/2018 Dyrektora Przedszkola Nr 8 „Zielony Zakątek” w Skierniewicach z dnia 13.09.2018r. w sprawie wprowadzenia Procedury awansu zawodowego w Przedszkolu Nr 8 "Zielony Zakątek" w Skierniewicach

Zarządzenie Nr 41a/2018 Dyrektora Przedszkola Nr 8 „Zielony Zakątek” w Skierniewicach z dnia 13.09.2018r. w sprawie ustalenia planu nadzoru pedagogicznego dyrektora przedszkola na rok szkolny 2018/2019 w Przedszkolu Nr 8 "Zielony Zakątek" w Skierniewicach

Zarządzenie Nr 41/2018 Dyrektora Przedszkola Nr 8 „Zielony Zakątek” w Skierniewicach z dnia 30.08.2018r. w sprawie wprowadzenia Procedury organizowania zebrań i spotkań z rodzicami w Przedszkolu Nr 8 "Zielony Zakątek" w Skierniewicach

Zarządzenie Nr 40/2018 Dyrektora Przedszkola Nr 8 „Zielony Zakątek” w Skierniewicach z dnia 30.08.2018r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu wycieczek i wyjść w Przedszkolu Nr 8 "Zielony Zakątek" w Skierniewicach

Zarządzenie Nr 39/2018 Dyrektora Przedszkola Nr 8 „Zielony Zakątek” w Skierniewicach z dnia 30.08.2018r. w sprawie wprowadzenia rejestru wyjść grupowych dzieci

Zarządzenie Nr 38/2018 Dyrektora Przedszkola Nr 8 „Zielony Zakątek” w Skierniewicach z dnia 30.08.2018r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wskaźniki oceny pracy nauczycieli

Zarządzenie Nr 37/2018 Dyrektora Przedszkola Nr 8 „Zielony Zakątek” w Skierniewicach z dnia 30.08.2018r. w sprawie dopuszczenia do użytku w Przedszkolu Nr 8 "Zielony Zakątek" w Skierniewicach w roku szkolnym 2018/2019 programów wychowania przedszkolnego oraz programów nauczania

Zarządzenie Nr 36/2018 Dyrektora Przedszkola Nr 8 „Zielony Zakątek” w Skierniewicach z dnia 30.08.2018r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu elektronicznej ewidencji czasu pobytu dziecka w Przedszkolu Nr 8 "Zielony Zakątek" w Skierniewicach

Zarządzenie Nr 35/2018 Dyrektora Przedszkola Nr 8 „Zielony Zakątek” w Skierniewicach z dnia 30.08.2018r. w sprawie powołania przewodniczącego zespołu zadaniowego do spraw opracowania ramowego rozkładu dnia w Przedszkolu Nr 8 "Zielony Zakątek" w Skierniewicach na rok szkolny 2018/2019

Zarządzenie Nr 34/2018 Dyrektora Przedszkola Nr 8 „Zielony Zakątek” w Skierniewicach z dnia 30.08.2018r. w sprawie powołania przewodniczącego zespołu zadaniowego do spraw opracowania rocznego planu pracy wychowawczo- dydaktycznej w Przedszkolu Nr 8 "Zielony Zakątek" w Skierniewicach na rok szkolny 2018/2019

Zarządzenie Nr 33/2018 Dyrektora Przedszkola Nr 8 „Zielony Zakątek” w Skierniewicach z dnia 30.08.2018r. w sprawie powołania przewodniczącego zespołu zadaniowego do spraw opracowania rocznego planu pracy wychowawczo- dydaktycznej w Przedszkolu Nr 8 "Zielony Zakątek" w Skierniewicach na rok szkolny 2018/2019

Zarządzenie Nr 32/2018 Dyrektora Przedszkola Nr 8 „Zielony Zakątek” w Skierniewicach z dnia 30.08.2018r. w sprawie powołania przewodniczącego zespołu zadaniowego do spraw opracowania rocznego planu pracy wychowawczo- dydaktycznej w Przedszkolu Nr 8 "Zielony Zakątek" w Skierniewicach na rok szkolny 2018/2019

Zarządzenie Nr 31/2018 Dyrektora Przedszkola Nr 8 „Zielony Zakątek” w Skierniewicach z dnia 30.08.2018r. w sprawie powołania przewodniczącego zespołu zadaniowego do spraw opracowania rocznego planu pracy wychowawczo- dydaktycznej w Przedszkolu Nr 8 "Zielony Zakątek" w Skierniewicach na rok szkolny 2018/2019

Zarządzenie Nr 30/2018 Dyrektora Przedszkola Nr 8 „Zielony Zakątek” w Skierniewicach z dnia 30.08.2018r. w sprawie powołania przewodniczącego zespołu zadaniowego do spraw opracowania rocznego planu pracy wychowawczo- dydaktycznej w Przedszkolu Nr 8 "Zielony Zakątek" w Skierniewicach na rok szkolny 2018/2019

Zarządzenie Nr 29/2018 Dyrektora Przedszkola Nr 8 „Zielony Zakątek” w Skierniewicach z dnia 30.08.2018r. w sprawie powołania przewodniczącego zespołu zadaniowego do spraw opracowania procedury prowadzenia zebrań z rodzicami w Przedszkolu Nr 8 "Zielony Zakątek" w Skierniewicach na rok szkolny 2018/2019

Zarządzenie Nr 28/2018 Dyrektora Przedszkola Nr 8 „Zielony Zakątek” w Skierniewicach z dnia 30.08.2018r. w sprawie powołania przewodniczącego zespołu zadaniowego do spraw opracowania regulaminu awansu zawodowego nauczyciela w Przedszkolu Nr 8 "Zielony Zakątek" w Skierniewicach na rok szkolny 2018/2019

Zarządzenie Nr 27/2018 Dyrektora Przedszkola Nr 8 „Zielony Zakątek” w Skierniewicach z dnia 30.08.2018r. w sprawie powołania przewodniczącego zespołu zadaniowego do spraw opracowania regulaminu oceny pracy nauczyciela w Przedszkolu Nr 8 "Zielony Zakątek" w Skierniewicach na rok szkolny 2018/2019

Zarządzenie Nr 26/2018 Dyrektora Przedszkola Nr 8 „Zielony Zakątek” w Skierniewicach z dnia 30.08.2018r. w sprawie powołania przewodniczącego zespołu zadaniowego do spraw kontroli zarządczej w Przedszkolu Nr 8 "Zielony Zakątek" w Skierniewicach na rok szkolny 2018/2019

Zarządzenie Nr 25/2018 Dyrektora Przedszkola Nr 8 „Zielony Zakątek” w Skierniewicach z dnia 30.08.2018r. w sprawie powołania przewodniczącego zespołu zadaniowego do spraw ewaluacji wewnętrznej w Przedszkolu Nr 8 "Zielony Zakątek" w Skierniewicach na rok szkolny 2018/2019

Zarządzenie Nr 24/2018 Dyrektora Przedszkola Nr 8 „Zielony Zakątek” w Skierniewicach z dnia 30.08.2018r. w sprawie powołania przewodniczącego zespołu zadaniowego do spraw wewnętrznego doskonalenia nauczycieli w Przedszkolu Nr 8 "Zielony Zakątek" w Skierniewicach na rok szkolny 2018/2019

Zarządzenie Nr 23/2018 Dyrektora Przedszkola Nr 8 „Zielony Zakątek” w Skierniewicach z dnia 30.08.2018r. w sprawie powołania przewodniczącego zespołu zadaniowego do spraw koncepcji pracy przedszkola w Przedszkolu Nr 8 "Zielony Zakątek" w Skierniewicach na rok szkolny 2018/2019

Zarządzenie Nr 22/2018 Dyrektora Przedszkola Nr 8 „Zielony Zakątek” w Skierniewicach z dnia 30.08.2018r. w sprawie powołania przewodniczącego zespołu zadaniowego do spraw statutu w Przedszkolu Nr 8 "Zielony Zakątek" w Skierniewicach na rok szkolny 2018/2019

Zarządzenie Nr 21/2018 Dyrektora Przedszkola Nr 8 „Zielony Zakątek” w Skierniewicach z dnia 30.08.2018r. w sprawie powołania przewodniczącego zespołu zadaniowego do spraw edukacji ekologicznej w Przedszkolu Nr 8 "Zielony Zakątek" w Skierniewicach na rok szkolny 2018/2019

Zarządzenie Nr 20/2018 Dyrektora Przedszkola Nr 8 „Zielony Zakątek” w Skierniewicach z dnia 30.08.2018r. w sprawie powołania przewodniczącego zespołu zadaniowego do spraw edukacji zdrowotnej w Przedszkolu Nr 8 "Zielony Zakątek" w Skierniewicach na rok szkolny 2018/2019

Zarządzenie Nr 19/2018 Dyrektora Przedszkola Nr 8 „Zielony Zakątek” w Skierniewicach z dnia 30.08.2018r. w sprawie wprowadzenia regulaminu oceny pracy nauczycieli

Zarządzenie Nr 18/2018 Dyrektora Przedszkola Nr 8 „Zielony Zakątek” w Skierniewicach z dnia 27.08.2018r. w sprawie wprowadzenia zmian do Regulaminu pracy w Przedszkolu Nr 8 "Zielony Zakątek" w Skierniewicach

Zarządzenie Nr 17/2018 Dyrektora Przedszkola Nr 8 „Zielony Zakątek” w Skierniewicach z dnia 20.08.2018r. w sprawie wprowadzenia procedury uchwalenia regulaminu oceny pracy nauczycieli

Zarządzenie Nr 16/2018 Dyrektora Przedszkola Nr 8 „Zielony Zakątek” w Skierniewicach z dnia 29.06.2018r. w sprawie wprowadzenia Procedury Bezpieczeństwa Fizycznego Danych Osobowych w Przedszkolu Nr 8 "Zielony Zakątek" w Skierniewicach

Zarządzenie Nr 15/2018 Dyrektora Przedszkola Nr 8 „Zielony Zakątek” w Skierniewicach z dnia 29.06.2018r. w sprawie wprowadzenia Polityki Ochrony Danych Osobowych w Przedszkolu Nr 8 "Zielony Zakątek" w Skierniewicach

Zarządzenie Nr 14/2018 Dyrektora Przedszkola Nr 8 „Zielony Zakątek” w Skierniewicach z dnia 29.06.2018r. w sprawie harmonogramu pracy nauczycielek Przedszkola Nr 8 "Zielony Zakątek" w Skierniewicach w czasie dyżuru wakacyjnego w miesiącu sierpniu 2018 r.

Zarządzenie Nr 13/2018 Dyrektora Przedszkola Nr 8 „Zielony Zakątek” w Skierniewicach z dnia 20.06.2018r. w sprawie uzupełniającego postępowania rekrutacyjnego do Przedszkola Nr 8 "Zielony Zakątek" w Skierniewicach na rok szkolny 2018/2019

Zarządzenie Nr 12/2018 Dyrektora Przedszkola Nr 8 „Zielony Zakątek” w Skierniewicach z dnia 01.06.2018r. w sprawie powołania komisji przekazania stanowiska pracy kierownika gospodarczego

Zarządzenie Nr 11/2018 Dyrektora Przedszkola Nr 8 „Zielony Zakątek” w Skierniewicach z dnia 17.04.2018r. w sprawie wprowadzenia Systemu Kontroli Zarządczej w Przedszkolu Nr 8 "Zielony Zakątek" w Skierniewicach

Zarządzenie Nr 10/2018 Dyrektora Przedszkola Nr 8 „Zielony Zakątek” w Skierniewicach z dnia 16.04.2018r. w sprawie wprowadzenia instrukcji składziku środków czystości w Przedszkolu Nr 8 "Zielony Zakątek" w Skierniewicach

Zarządzenie Nr 9/2018 Dyrektora Przedszkola Nr 8 „Zielony Zakątek” w Skierniewicach z dnia 01.03.2018r. w sprawie zasad ewidencjonowania wyjść służbowych i prywatnych pracowników niepedagogicznych Przedszkola Nr 8 "Zielony Zakątek" w Skierniewicach

Zarządzenie Nr 8/2018 Dyrektora Przedszkola Nr 8 „Zielony Zakątek” w Skierniewicach z dnia 23.02.2018r. w sprawie rekrutacji dzieci do Przedszkola Nr 8 "Zielony Zakątek" w Skierniewicach

Zarządzenie Nr 7/2018 Dyrektora Przedszkola Nr 8 „Zielony Zakątek” w Skierniewicach z dnia 20.02.2018r. w sprawie wprowadzenia w Przedszkolu Nr 8 "Zielony Zakątek" w Skierniewicach kodeksu etyki nauczycieli oraz pracowników niebędących nauczycielami

Zarządzenie Nr 6/2018 Dyrektora Przedszkola Nr 8 „Zielony Zakątek” w Skierniewicach z dnia 13.02.2018r. w sprawie powołania komisji inwentaryzacyjnej

Zarządzenie Nr 5/2018 Dyrektora Przedszkola Nr 8 „Zielony Zakątek” w Skierniewicach z dnia 13.02.2018r. w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej w celu dokonania rekrutacji dzieci do Przedszkola Nr 8 "Zielony Zakątek" w Skierniewicach

Zarządzenie Nr 4/2018 Dyrektora Przedszkola Nr 8 „Zielony Zakątek” w Skierniewicach z dnia 13.02.2018r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu rekrutacji dzieci do Przedszkola Nr 8 "Zielony Zakątek" w Skierniewicach

Zarządzenie Nr 3/2018 Dyrektora Przedszkola Nr 8 „Zielony Zakątek” w Skierniewicach z dnia 08.02.2018r. w sprawie składania deklaracji kontynuacji edukacji w Przedszkolu Nr 8 "Zielony Zakątek" w Skierniewicach na rok szkolny 218/2019 dla dzieci przyjętych do przedszkola

Zarządzenie Nr 2/2018 Dyrektora Przedszkola Nr 8 „Zielony Zakątek” w Skierniewicach z dnia 26.01.2018r. w sprawie planu pracy nauczycielek w okresie ferii zimowych od 29.01.2018r. do 09.02.2018r.

Zarządzenie Nr 1/2018 Dyrektora Przedszkola Nr 8 „Zielony Zakątek” w Skierniewicach z dnia 03.01.2018r. w sprawie ustanowienia dnia wolnego od pracy w związku ze świętem przypadającym w sobotę


ROK 2017

Zarządzenie Nr 40/2017 Dyrektora Przedszkola Nr 8 „Zielony Zakątek” w Skierniewicach z dnia 21.12.2017r. w sprawie powołania komisji likwidacyjnej

Zrządzenie Nr 39/2017 Dyrektora Przedszkola Nr 8 „Zielony Zakątek” w Skierniewicach z dnia 21.12.2017r. w sprawie powołania komisji inwentaryzacyjnej

Zrządzenie Nr 38/2017 Dyrektora Przedszkola Nr 8 „Zielony Zakątek” w Skierniewicach z dnia 22.12.2017r. w sprawie planu pracy nauczycielek w okresie międzyświątecznym 27-29.12.2017 Przedszkola Nr 8 "Zielony Zakątek" w Skierniewicach.

Zrządzenie Nr 37/2017 Dyrektora Przedszkola Nr 8 „Zielony Zakątek” w Skierniewicach z dnia 21.11.2017r. w sprawie regulaminu stosowania logo Przedszkola Nr 8 "Zielony Zakątek" w Skierniewicach.

Zrządzenie Nr 36/2017 Dyrektora Przedszkola Nr 8 „Zielony Zakątek” w Skierniewicach z dnia 21.11.2017r. w sprawie wprowadzenia regulaminu pracy zespołów zadaniowych w Przedszkolu Nr 8 "Zielony Zakątek" w Skierniewicach

Zarządzenie Nr 35/2017 Dyrektora Przedszkola Nr 8 „Zielony Zakątek” w Skierniewicach z dnia 03.11.2017r. w sprawie ustanowienia dnia wolnego od pracy w związku ze świętem przypadającym w sobotę.

Zarządzenie Nr 34/2017 Dyrektora Przedszkola Nr 8 „Zielony Zakątek” w Skierniewicach z dnia 02.10.2017r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu wycieczek i wyjść w Przedszkolu Nr 8 "Zielony Zakątek" w Skierniewicach.

Zarządzenie Nr 33/2017 Dyrektora Przedszkola Nr 8 „Zielony Zakątek” w Skierniewicach z dnia 02.10.2017r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu oceny pracy nauczyciela w Przedszkolu Nr 8 "Zielony Zakątek" w Skierniewicach.

Zarządzenie Nr 32/2017 Dyrektora Przedszkola Nr 8 „Zielony Zakątek” w Skierniewicach z dnia 02.10.2017r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu pracy komisji kwalifikacyjnej dla nauczycieli w Przedszkolu Nr 8 "Zielony Zakątek" w Skierniewicach.

Zarządzenie Nr 31/2017 Dyrektora Przedszkola Nr 8 „Zielony Zakątek” w Skierniewicach z dnia 02.10.2017r. w sprawie wprowadzenia procedury ustalania zastępstw za nieobecnego nauczyciela w Przedszkolu Nr 8 "Zielony Zakątek" w Skierniewicach.

Zarządzenie Nr 30/2017 Dyrektora Przedszkola Nr 8 „Zielony Zakątek” w Skierniewicach z dnia 02.10.2017r. w sprawie wprowadzenia procedury udzielania pomocy psychologiczno- pedagogicznej w Przedszkolu Nr 8 "Zielony Zakątek" w Skierniewicach.

Zarządzenie Nr 29/2017 Dyrektora Przedszkola Nr 8 „Zielony Zakątek” w Skierniewicach z dnia 02.10.2017r. w sprawie wprowadzenia procedury przepływu informacji między przedszkolem i rodzicami w Przedszkolu Nr 8 "Zielony Zakątek" w Skierniewicach.

Zarządzenie Nr 28/2017 Dyrektora Przedszkola Nr 8 „Zielony Zakątek” w Skierniewicach z dnia 02.10.2017r. w sprawie wprowadzenia procedury postępowania w sytuacji próby odebrania dziecka przez rodzica, wobec którego istnieje podejrzenie, że może znajdować się pod wpływem alkoholu w Przedszkolu Nr 8 "Zielony Zakątek" w Skierniewicach.

Zarządzenie Nr 27/2017 Dyrektora Przedszkola Nr 8 „Zielony Zakątek” w Skierniewicach z dnia 02.10.2017r. w sprawie wprowadzenia procedury postępowania w sytuacji krzywdzenia dziecka w Przedszkolu Nr 8 "Zielony Zakątek" w Skierniewicach.

Zarządzenie Nr 26/2017 Dyrektora Przedszkola Nr 8 „Zielony Zakątek” w Skierniewicach z dnia 02.10.2017r. w sprawie wprowadzenia procedury postępowania w przypadku stwierdzenia wszawicy w Przedszkolu Nr 8 "Zielony Zakątek" w Skierniewicach.

Zarządzenie Nr 25/2017 Dyrektora Przedszkola Nr 8 „Zielony Zakątek” w Skierniewicach z dnia 02.10.2017r. w sprawie wprowadzenia procedury obserwacji zajęć w Przedszkolu Nr 8 "Zielony Zakątek" w Skierniewicach.

Zarządzenie Nr 24/2017 Dyrektora Przedszkola Nr 8 „Zielony Zakątek” w Skierniewicach z dnia 02.10.2017r. w sprawie wprowadzenia procedury ewaluacji wewnętrznej prowadzonej w Przedszkolu Nr 8 "Zielony Zakątek" w Skierniewicach.

Zarządzenie Nr 23/2017 Dyrektora Przedszkola Nr 8 „Zielony Zakątek” w Skierniewicach z dnia 02.10.2017r. w sprawie wprowadzenia procedury dotyczącej zdrowych i bezpiecznych warunków przebywania dzieci w Przedszkolu Nr 8 "Zielony Zakątek" w Skierniewicach.

Zarządzenie Nr 22/2017 Dyrektora Przedszkola Nr 8 „Zielony Zakątek” w Skierniewicach z dnia 01.09.2017r. w sprawie dopuszczenia do użytku w Przedszkolu Nr 8 "Zielony Zakątek" w Skierniewicach programów wychowania przedszkolnego na rok szkolny 2017/2018.

Zarządzenie Nr 21/2017 Dyrektora Przedszkola Nr 8 „Zielony Zakątek” w Skierniewicach z dnia 01.09.2017r. w sprawie powołania przewodniczącego zespołu zadaniowego do spraw opracowania ramowego rozkładu dnia Przedszkola Nr 8 "Zielony Zakątek" w Skierniewicach na rok szkolny 2017/2018.

Zarządzenie Nr 20/2017 Dyrektora Przedszkola Nr 8 „Zielony Zakątek” w Skierniewicach z dnia 01.09.2017r. w sprawie powołania przewodniczącego zespołu zadaniowego do spraw opracowania planu pracy wychowawczo- dydaktycznej Przedszkola Nr 8 "Zielony Zakątek" w Skierniewicach na rok szkolny 2017/2018.

Zarządzenie Nr 19/2017 Dyrektora Przedszkola Nr 8 „Zielony Zakątek” w Skierniewicach z dnia 01.09.2017r. w sprawie powołania przewodniczącego zespołu zadaniowego do spraw opracowania planu pracy wychowawczo- dydaktycznej Przedszkola Nr 8 "Zielony Zakątek" w Skierniewicach na rok szkolny 2017/2018.

Zarządzenie Nr 18/2017 Dyrektora Przedszkola Nr 8 „Zielony Zakątek” w Skierniewicach z dnia 01.09.2017r. w sprawie powołania przewodniczącego zespołu zadaniowego do spraw opracowania planu pracy wychowawczo- dydaktycznej Przedszkola Nr 8 "Zielony Zakątek" w Skierniewicach na rok szkolny 2017/2018.

Zarządzenie Nr 17/2017 Dyrektora Przedszkola Nr 8 „Zielony Zakątek” w Skierniewicach z dnia 01.09.2017r. w sprawie powołania przewodniczącego zespołu zadaniowego do spraw ustalenia sposobu sporządzania planów miesięcznych Przedszkola Nr 8 "Zielony Zakątek" w Skierniewicach na rok szkolny 2017/2018.

Zarządzenie Nr 16/2017 Dyrektora Przedszkola Nr 8 „Zielony Zakątek” w Skierniewicach z dnia 01.09.2017r. w sprawie powołania przewodniczącego zespołu zadaniowego do spraw kontroli zarządczej Przedszkola Nr 8 "Zielony Zakątek" w Skierniewicach na rok szkolny 2017/2018.

Zarządzenie Nr 15/2017 Dyrektora Przedszkola Nr 8 „Zielony Zakątek” w Skierniewicach z dnia 01.09.2017r. w sprawie powołania przewodniczącego zespołu zadaniowego do spraw ewaluacji wewnętrznej Przedszkola Nr 8 "Zielony Zakątek" w Skierniewicach na rok szkolny 2017/2018.

Zarządzenie Nr 14/2017 Dyrektora Przedszkola Nr 8 „Zielony Zakątek” w Skierniewicach z dnia 01.09.2017r. w sprawie powołania przewodniczącego zespołu wewnętrznego doskonalenia nauczycieli Przedszkola Nr 8 "Zielony Zakątek" w Skierniewicach na rok szkolny 2017/2018.

Zarządzenie Nr 13/2017 Dyrektora Przedszkola Nr 8 „Zielony Zakątek” w Skierniewicach z dnia 01.09.2017r. w sprawie powołania przewodniczącego zespołu zadaniowego do spraw koncepcji pracy Przedszkola Nr 8 "Zielony Zakątek" w Skierniewicach na rok szkolny 2017/2018.

Zarządzenie Nr 12/2017 Dyrektora Przedszkola Nr 8 „Zielony Zakątek” w Skierniewicach z dnia 01.09.2017r. w sprawie powołania przewodniczącego zespołu zadaniowego do spraw statutu w Przedszkolu Nr 8 "Zielony Zakątek" w Skierniewicach na rok szkolny 2017/2018.

Zarządzenie Nr 11/2017 Dyrektora Przedszkola Nr 8 „Zielony Zakątek” w Skierniewicach z dnia 01.09.2017r. w sprawie powołania przewodniczącego zespołu zadaniowego do spraw edukacji ekologicznej w Przedszkolu Nr 8 "Zielony Zakątek" w Skierniewicach na rok szkolny 2017/2018.

Zarządzenie Nr 10/2017 Dyrektora Przedszkola Nr 8 „Zielony Zakątek” w Skierniewicach z dnia 01.09.2017r. w sprawie powołania przewodniczącego zespołu zadaniowego do spraw edukacji zdrowotnej w Przedszkolu Nr 8 "Zielony Zakątek" w Skierniewicach na rok szkolny 2017/2018.

Zarządzenie Nr 9/2017 Dyrektora Przedszkola Nr 8 „Zielony Zakątek” w Skierniewicach z dnia 04.08.2017r. w sprawie zasad korzystania przez dzieci uczęszczające do Przedszkola Nr 8 "Zielony Zakątek" w Skierniewicach oraz pracowników przedszkola ze stołówki przedszkolnej.

Zarządzenie Nr 8/2017 Dyrektora Przedszkola Nr 8 „Zielony Zakątek” w Skierniewicach z dnia 31.06.2017r. w sprawie ustalenia sposobu wyliczania i wysokości współczynnika struktury sprzedaży za 2016 dotyczącego rozliczania podatku VAT w 2017 roku dla Przedszkola Nr 8 "Zielony Zakątek" w Skierniewicach.

Zarządzenie Nr 7/2017 Dyrektora Przedszkola Nr 8 „Zielony Zakątek” w Skierniewicach z dnia 01.07.2017r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu pracy Komisji Kwalifikacyjnej dla nauczyciela Przedszkola Nr 8 "Zielony Zakątek" w Skierniewicach ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela kontraktowego.

Zarządzenie Nr 6/2017 Dyrektora Przedszkola Nr 8 „Zielony Zakątek” w Skierniewicach z dnia 30.06.2017r. w sprawie harmonogramu pracy nauczycielek w czasie dyżuru wakacyjnego.

Zarządzenie Nr 5/2017 Dyrektora Przedszkola Nr 8 „Zielony Zakątek” w Skierniewicach z dnia 20.06.2017r. w sprawie powołania Komisji Kwalifikacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela kontraktowego.

Zarządzenie Nr 4/2017 Dyrektora Przedszkola Nr 8 „Zielony Zakątek” w Skierniewicach z dnia 28.04.2017r. w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej w celu dokonania rekrutacji dzieci do Przedszkola Nr 8 „Zielony Zakątek” w Skierniewicach na rok szkolny 2017/2018.

Zarządzenie Nr 3/2017 Dyrektora Przedszkola Nr 8 „Zielony Zakątek” w Skierniewicach z dnia 13.04.2017 r. w sprawie rekrutacji dzieci do Przedszkola Nr 8 „Zielony Zakątek” w Skierniewicach

Zarządzenie Nr 2/2017 Dyrektora Przedszkola Nr 8 „Zielony Zakątek” w Skierniewicach z dnia 12.04.2017 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu rekrutacji dzieci do Przedszkola Nr 8 „Zielony Zakątek” w Skierniewicach

Zarządzenie Nr 1/2017 Dyrektora Przedszkola Nr 8 "Zielony Zakątek" w Skierniewicach z dnia 04.04.2017r. w sprawie składania deklaracji kontynuacji edukacji w Przedszkolu Nr 8 "Zielony Zakątek" w Skierniewicach na rok szkolny 2017/2018 dla dzieci uczęszczających do przedszkola.


ROK 2016

Zarządzenie Nr 25/2016 Dyrektora Przedszkola Nr 8 "Zielony Zakątek" w Skierniewicach z dnia 30.12.2016r. w sprawie wprowadzenia zmian w zasadach polityki rachunkowości w Przedszkolu Nr 8 "Zielony Zakątek" w Skierniewicach do Zarządzenia Nr 3/2015 z dnia 01.04.2015

Zarządzenie Nr 24/2016 Dyrektora Przedszkola Nr 8 "Zielony Zakątek" w Skierniewicach z dnia 15.12.2016r. w sprawie powołania Komisji Likwidacyjnej

Zarządzenie Nr 23/2016 Dyrektora Przedszkola Nr 8 "Zielony Zakątek" w Skierniewicach z dnia 15.12.2016r. w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej

Zarządzenie Nr 22/2016 Dyrektora Przedszkola Nr 8 "Zielony Zakątek" w Skierniewicach z dnia 27.09.2016r. w sprawie dopuszczenia do użytku w Przedszkolu Nr 8 "Zielony Zakątek" w Skierniewicach programu wychowania przedszkolnego na rok szkolny 2016/2017

Zarządzenie Nr 21/2016 Dyrektora Przedszkola Nr 8 "Zielony Zakątek" w Skierniewicach z dnia 16.09.2016r. w sprawie powołania zespołu powypadkowego

Zarządzenie Nr 20/2016 Dyrektora Przedszkola Nr 8 "Zielony Zakątek" w Skierniewicach z dnia 01.09.2016r. w sprawie wprowadzenia procedury ustalania zastępstw za nieobecnego nauczyciela w Przedszkolu Nr 8 "Zielony Zakątek" w Skierniewicach

Zarządzenie Nr 19/2016 Dyrektora Przedszkola Nr 8 "Zielony Zakątek" w Skierniewicach z dnia 01.09.2016r. w sprawie wprowadzenia procedury dotyczącej zdrowych i bezpiecznych warunków przebywania dzieci w Przedszkolu Nr 8 "Zielony Zakątek" w Skierniewicach

Zarządzenie Nr 18/2016 Dyrektora Przedszkola Nr 8 "Zielony Zakątek" w Skierniewicach z dnia 01.09.2016r. w sprawie wprowadzenia procedury przepływu informacji w Przedszkolu Nr 8 "Zielony Zakątek" w Skierniewicach

Zarządzenie Nr 17/2016 Dyrektora Przedszkola Nr 8 "Zielony Zakątek" w Skierniewicach z dnia 01.09.2016r. w sprawie wprowadzenia procedury udzielania urlopu dla poratowania zdrowia nauczycielom zatrudnionym w Przedszkolu Nr 8 "Zielony Zakątek" w Skierniewicach

Zarządzenie Nr 16/2016 Dyrektora Przedszkola Nr 8 "Zielony Zakątek" w Skierniewicach z dnia 01.09.2016r. w sprawie wprowadzenia procedury awansu zawodowego nauczycieli w Przedszkolu Nr 8 "Zielony Zakątek" w Skierniewicach

Zarządzenie Nr 15/2016 Dyrektora Przedszkola Nr 8 "Zielony Zakątek" w Skierniewicach z dnia 01.09.2016r. w sprawie wprowadzenia procedury obserwacji zajęć w Przedszkolu Nr 8 "Zielony Zakątek" w Skierniewicach

Zarządzenie Nr 14/2016 Dyrektora Przedszkola Nr 8 "Zielony Zakątek" w Skierniewicach z dnia 01.09.2016r. w sprawie wprowadzenia procedury postępowania na wypadek zagrożenia realizacji podstawy programowej wychowania przedszkolnego w Przedszkolu Nr 8 "Zielony Zakątek" w Skierniewicach

Zarządzenie Nr 13/2016 Dyrektora Przedszkola Nr 8 "Zielony Zakątek" w Skierniewicach z dnia 01.09.2016r. w sprawie wprowadzenia procedury postępowania w sytuacji krzywdzenia dziecka

Zarządzenie Nr 12/2016 Dyrektora Przedszkola Nr 8 "Zielony Zakątek" w Skierniewicach z dnia 31.08.2016r. w sprawie dopuszczenia do użytku w Przedszkolu Nr 8 "Zielony Zakątek" programów wychowania przedszkolnego na rok szkolny 2016/2017

Zarządzenie Nr 11/2016 Dyrektora Przedszkola Nr 8 "Zielony Zakątek" w Skierniewicach z dnia 04.07.2016r. w sprawie harmonogramu pracy nauczycielek w czasie dyżuru wakacyjnego

Zarządzenie Nr 10/2016 Dyrektora Przedszkola Nr 8 "Zielony Zakątek" w Skierniewicach z dnia 27.06.2016r. w sprawie uzupełniającego postępowania rekrutacyjnego na rok szkolny 2016/2017

Zarządzenie Nr 9/2016 Dyrektora Przedszkola Nr 8 "Zielony Zakątek" w Skierniewicach z dnia 17.06.2016r. w sprawie powołania Komisji Kwalifikacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela kontraktowego

Zarządzenie Nr 8/2016 Dyrektora Przedszkola Nr 8 "Zielony Zakątek" w Skierniewicach z dnia 17.06.2016r. w sprawie powołania Komisji Kwalifikacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela kontraktowego

Zarządzenie Nr 7/2016 Dyrektora Przedszkola Nr 8 "Zielony Zakątek" w Skierniewicach z dnia 21.04.2016r. w sprawie postępowania w sytuacjach kryzysowych

Zarządzenie Nr 6/2016 Dyrektora Przedszkola Nr 8 "Zielony Zakątek" w Skierniewicach z dnia 21.04.2016r. w sprawie postępowania w przypadku wszawicy

Zarządzenie Nr 5/2016  Dyrektora Przedszkola Nr 8 "Zielony Zakątek" w Skierniewicach z dnia 29.03.2016r. w sprawie wprowadzenia systemu HACCP

Zarządzenie Nr 4/2016 Dyrektora Przedszkola Nr 8 "Zielony Zakątek" w Skierniewicach z dnia 21.03.2016r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej w celu przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego do Przedszkola Nr 8 "Zielony Zakątek" w Skierniewicach na rok szkolny 2016/2017

Zarządzenie Nr 3/2016 Dyrektora Przedszkola Nr 8 "Zielony Zakątek" w Skierniewicach z dnia 07.03.2016r. w sprawie postępowania rekrutacyjnego na rok szkolny 2016/2017

Zarządzenie Nr 2/2016 Dyrektora Przedszkola Nr 8 "Zielony Zakątek" w Skierniewicach z dnia 19.02.2016r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu rekrutacji dzieci do Przedszkola Nr 8 "Zielony Zakątek" w Skierniewicach

ROK 2015

Zarządzenie Nr 2/2015 Dyrektora Przedszkola Nr 8 z dnia 09.04.2015r. w sprawie postępowania rekrutacyjnego na rok szkolny 2015/2016. Załącznik do zarządzenia nr 2

Zarządzenie Nr 1/2015 Dyrektora Przedszkola Nr 8 z dnia 09.04.2015r. w sprawie regulaminu rekrutacji dzieci do Przedszkola nr 8 w Skierniewicach. Załącznik do zarządzenia nr 1

ROK 2014

Zarządzenie Nr 8/2014  Dyrektora Przedszkola Nr 8 z dnia 29.08.2014r. w sprawie dopuszczenia do użytku w Przedszkolu Nr 8 Zestawu programów wychowania przedszkolnego na rok szkolny 2014/2015

Zarządzenie nr 6/2014  Dyrektora Przedszkola nr 8 w Skierniewicach z dnia 16 lipca 2014r. w sprawie Posiedzenia Komisji Rekrutacyjnej w celu postępowania uzupełniającego rekrutację dzieci na rok szkolny 2014/2015

Zarządzenie Nr 2/214  Dyrektora Przedszkola nr 8 z dnia 24 lutego 2014 r. w sprawie postępowania rekrutacyjnego na rok szkolny 2014/2015

Zarządzenie nr 1/2014  Dyrektora Przedszkola nr 8 w Skierniewicach w sprawie wprowadzenia Regulaminu rekrutacji dzieci do Przedszkola nr 8 w Skierniewicach

Podmiot udostępniający informację:
Przedszkole nr 8 "Zielony Zakątek" w Skierniewicach
odpowiada: Beata Pacocha
data: 04-03-2020
wytworzył: Anna Szymańska
data: 04-03-2020
data: 04-03-2020
Dziennik zmian strony

Wszystkie wersje tej strony:

W celu uzyskania dostępu do wersji archiwalnej strony skontaktuj się z redaktorem.

 • 04-03-2020 - Edycja treści
 • 26-10-2018 - Edycja treści
 • 28-03-2018 - Edycja treści
 • 01-03-2018 - Edycja treści
 • 26-02-2018 - Edycja treści
 • 19-02-2018 - Edycja treści
 • 12-02-2018 - Edycja treści
 • 27-12-2017 - Edycja treści
 • 21-12-2017 - Edycja treści
 • 23-11-2017 - Edycja treści
 • 21-11-2017 - Edycja treści
 • 13-11-2017 - Edycja treści
 • 09-11-2017 - Edycja treści
 • 18-04-2017 - Edycja treści
 • 12-04-2017 - Edycja treści
 • 13-03-2017 - Edycja treści
 • 09-03-2017 - Edycja treści
 • 23-09-2016 - Edycja treści
 • 04-07-2016 - Edycja treści
 • 28-06-2016 - Edycja treści
 • 30-03-2016 - Edycja treści
 • 23-03-2016 - Edycja treści
 • 07-03-2016 - Edycja treści
 • 22-02-2016 - Edycja treści
 • 09-04-2015 - Edycja treści
 • 07-04-2015 - Uwzględnienie wytycznych WCAG 2.0
 • 30-07-2014 - Edycja treści
 • 24-02-2014 - Edycja treści
 • 18-02-2014 - Edycja treści
 • 14-10-2013 - Edycja treści
 • 27-02-2013 - Edycja treści
 • 17-12-2012 - Edycja treści
 • 05-04-2012 - Edycja treści
 • 15-03-2012 - Edycja treści

Statystyka odsłon tej strony:

Łączna liczba odsłon wszystkich wersji tej strony: 2935